فارن پالیسی: چرا حسن روحانی به قرنطینه و تعطیلی‌ها در ایران پایان داد؟

شواهد نشان داده که اعتراضات گسترده سیاسی و اجتماعی ایرانیان در دو سال گذشته در نوع خود بی سابقه و بسیار تاثیرگذار بوده است. اما همه‌گیری بیماری اعتراضات خیابانی‌ای را که در پریودهای زمانی خاص برای ۲ سال متوالی در جای جای ایران افزایش یافته بود، عملاً خاموش کرده است.دلایل محکمی وجود دارد که باور داشته باشیم، در بحبوحه چنین بحران‌های سلامتی، اعتراضات خیابانی و خیزش‌های فراگیر مردمی با مقیاس و پیامد‌های سیاسی-اقتصادی حتی بیشتر از گذشته افزایش یابد…