غروب «برجام» جایش را به «سیاهی شب» می‌دهد

در حالیکه روز گذشته مذاکرات متوقف شد اما کسانی که در رژیم تا دیروز برجام را شکست خورده و خسارت بار می‌خواندند، امروز برای امضا کردن آن در حال مرثیه سرایی هستند. این در حالیست که این مذاکرات در دو بن بست اساسی گرفتار شده است…

#مذاکرات_برجام

#گزارش_تحلیلی

#روسوفیل

@Unikador