غربی‌ها نفس ندهند! مردم ایران کار رژیم را یکسره می‌کنند

بی‌شک بر هیچ یک از ایرانیان راستین، یعنی‌ همان کسانی که قلبشان برای ایران می‌تپد، پوشیده نیست که هر توافق احتمالی غربی‌ها با ملاها در تهران نه به خاطر حل مشکلاتِ ملتِ بزرگ ایران، بلکه بیشتر تلاش برای بقای نظام است و اصل توافق در این میان تلاشی جز برای بقای سیستم و حاکمیتِ دین‌سالارِ کنونی نیست.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#امیر_طاهری

#تغییر_رژیم

#سیاست

#تحریم

#برجام

@Unikador