عملکرد فوق‌العاده تیم لجستیکِ شاهزاده رضا پهلوی و نقشِ کم‌نظیر بانو یاسمین | حامد محمدی

همزمان با حضور امیرعبداللهیان در مقرّ سازمان ملل شاهزاده رضا پهلوی در مجلس عوام بریتانیا سخنرانی داشت. امیرعبداللهیان چشم انتظار انعطاف غرب برای معامله اتمی است اما بحران‌های رژیم فراتر از آن شده که شانس زیادی برای حکومت مانده باشد. در این میان اما عملکرد فوق‌العاده تیم همراه شاهزاده رضا پهلوی پهلوی و نقش بانو یاسمین تحسین‌برانگیز است.

#حامد_محمدی

#انقلاب_ملی_ایران

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#برای_ایران

@Unikador