عمامه‌ی رهبری/وقتشه که بپری | هم‌میهنان در گرجستان عمامه خامنه‌ای را به صورت نمادین پراندند

ایرانیان مقیم گرجستان روز شنبه ۲۲ بهمن‌ماه ۲۵۸۱ در تجمعی علیه جمهوری نکبتِ اسلامی، به‌طور نمادین عمامه اهریمن اعظم، ضحاک‌علی خامنه‌ای را از روی سر عروسکش پراندند.

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador