علی خامنه ای و دشواری رقصیدن با دونالد ترامپ

#رژیم_ایران طی چهار دهه، با هفت رئیس جمهوری که به ترتیب در مرکز تصمیم گیری«شیطان بزرگ!!!» نشستند، رقصید. این اشتباه است که فکر کنیم #خامنه_ای اینبار بتواند همان رقصی که با شش رئیس جمهوری پیش انجام داد را با #دونالد_ترامپ ادامه دهد…

#مقاله

#یونیکا