علی خامنه‌ای از کدام ایران سخن می‌گوید؟

علی خامنه‌ای، رهبر فرقه تبهکار در تازه‌ترین حرفهای خود از ایران و اقتصاد و مردمی سخن گفته که فرسنگ‌ها با واقعیت‌های موجود جامعه ایران فاصله دارد. خامنه‌ای از کدام ایران سخن می‌گوید؟

#سیاست

#علی_خامنه‌ای

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador