علم‌الهدی؛ اذعان به شکست، فرمان به آتش| فرمان «آتش به اختیار دوم» صادر شد

احمد علم‌الهدی، این نام شاید یکی از نام‌آشناترین نام‌ها در میان حلقه‌های بالای رهبری در فرقه‌ تبهکاران اسلامی باشد. او پدرزن قصاب تهران، ابراهیم رئیسی است و جز نزدیک‌ترین‌ها به اهریمنِ اعظم سید علی خامنه‌ای. گفته‌های او از جنس گفته‌هایی است که هر چند از تریبونی رسمی بیان نمی‌شود اما از هر رسمی‌‌تری در جمهوری اسلامی رسمی‌تر است. او پدرزنِ آن بخش از مافیای قدرت در رژیم است که نزدیک‌ترین دیدگاه‌ها را به پدرخوانده‌ی اعظم مافیای فرقه‌تبهکاران اسلامی یعنی علی خامنه‌ای دارد. به عبارت دیگر، علم‌الهدی همچون دماسنجی است که میزان تب و حرارت بدنه جمهوری اسلامی در گفته‌ها و رفتارش به روشنی پیداست.  از این رو کارشناسان آگاه به مسائل ایران آخرین گفته‌های او را نوعی اعتراف و اذعان به شکست «اقتدار امنیتی نظام» در برابر انقلاب ملی ایران تلقی کرده و باوردارند که رژیم اسلامی بیش از هر زمان دیگری خود را در آستانه سقوط می بیند و این ترس و وحشت از سقوط را می‌توان در دماسنجِ تمام‌نمای نماینده مافیای اعظم در مشهد مشاهده کرد.

#علم‌الهدی

#برای_ایران

#انقلاب_ملی

@Unikador