عشق به ایران حد و مرز نمی‌شناسد؛ طنین انداز شدن نام ایران در پایتخت اتریش

مهم است که به وجود میهنمان افتخار کنیم؛ ولی مهمتر از آن این است که :“کاری کنیم” میهنمان به وجودمان افتخار کند!

آدینه ۱۵ جولای ۲۰۲۲ وین اتریش کمپین آگاهی جمعی از میهن‌دوستان در باره آنچه در ایران و برای ایرانیان روی می دهد.

#تغییر_رژیم

#براندازی

#برای_ایران

#ایران_متحد

@Unikador