عربده کشی تزار ولادیمیر در کوچه های خالی غرب

ضعف و سردرگمی سیاستمداران غربی در مقابل روسیه چنان آشکار شده که پوتین با تمام انتقادهای جهانی با نیروی نظامی خاک  اوکراین را به اشغال خود درآورده است. ولادیمیر پوتین که خود را در هیبت «تزار قرن ۲۱ » با آرزوی زنده کردن دوباره‌ی امپراتوری روسیه می‌بیند؛ در مقابل چشم جامعه‌ی جهانی و به خصوص  غربی‌ها، بدون هیچ واکنشِ عملی و بازدارنده‌ی موثر، خود را غالب و پیروز می‌داند.

** تحلیلی از فرد صابری در کیهان لندن

#یادداشت_سیاسی

#پوتین

#فرد_صابری

@Unikador