عربده‌کِشی پُرهزینه‌ی رژیم برای «درمانده» ׀ لشکر‌کِشی چاپلوسان

در حالی‌ که مردم در خیابان‌ها فریاد سرنگونی نظام را سر می‌دهند، نظام در استادیوم «آریامهر»، چاپلوسان، منتفعان و مفسدانش را گرد آورده تا در خواب خرگوشی‌، به خود بباوراند که طرفدارانی نیز دارد.

«دیکتاتورها علاقه زیادی به نمایش قدرت در استادیوم فوتبال دارند! وقتی پایان خود را نزدیک می‌بینند به اندک مزدوران خود تکیه می‌کنند و در مکان‌هایی بسته و قابل شمارش گله را جمع می‌کنند تا قوی به نظر برسند. در حالی‌ که پشت درب همین مکان‌ها مردم واقعی مرگش را صدا می‌زنند.»

منبع: کیهان لندن

#سلام_درمانده

#براندازی

#اعتراضات_سراسری

@Unikador