عبور هشتگ «من وکالت می‌دهم» از مرز ۸۵۰ هزار | آدینه ۳۰ دی ۲۵۸۱

آخرین وضعیت: ۸۶۵ هزار توئیت و بازتوئیت

بررسی آماری هشتگ #من_وکالت_میدهم

بروزرسانی تا ساعت ۱۸:۳۰ آدینه ۳۰ دی‌ماه ۲۵۸۱

#RezaPahlavi

#انقلاب_ایران

#مهسا_امینی

@Unikador