عبای مذاکره و عمامه‌ی جنگ

زمانی بود که خامنه‌ای غرق در توهم اقتدار می‌گفت «نه جنگ می‌شود و نه مذاکره می‌کنیم!» اما دیری نپایید که او مجبور شد هم عبای مذاکره را بپوشد و هم عمامه‌ی جنگ را به سر کند….

نویسنده: حامد محمدی   |   منبع: کیهان لندن

#تحلیل_سیاسی

#حامد_محمدی

#سیاست

@Unikador