طوماری کذایی برای مذاکرات با پرزیدنت ترامپ – نکته نوشت

شأن نزول تقاضای جماعت دلواپس اینجاست که آغاجان تو را به بدن علیل خودت و ریش پر خون حبیب‌ابن مظاهر بیا و از آرمان‌های امام و انقلاب کوتاه بیا تا جهان چهره‌ی بشردوستانه و رأفت اسلامی – دموکراتیک انقلاب مستضعفان را  با پذیرفتن بی قید و شرط مذاکره از سوی شما به نظاره بنشیند و مشت محکمی هم بر دهان استکبار جهانی کوبیده شود…..

#یونیکا

#طومار_مذاکره

#زمان_فیلی