طوفان به‌پا می‌کنیم تا بارِ دیگر اکثریتی خاموش نباشیم | ننگ بر فتنه ۵۷

فردا، ۲۱ بهمن برابر ۱۰ فوریه، فرصت خوبی خواهد بود تا خشم و تنفر خود را از فاجعه تلخ ۲۲ بهمن ۵۷ ابراز داریم و با الهام از خشم و رنج ملت ایران، یکصدا علیه فتنه ۵۷ بنویسیم.  پوستر را همخوان می‌کنیم تا جمع بیشتری ببینند و با هشتگ «ننگ بر فتنه ۵۷» همراه می‌شویم تا بار دیگر اکثریتی خاموش نباشیم.

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_متحد

@Unikador