طنین‌انداز شدن سرود ملی شاهنشاهی در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در ازبکستان – ۲۴ آذر ۱۴۰۰

طنین‌انداز شدن سرود ملی شاهنشاهی در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در ازبکستان

#ایران

#یک_پرچم_یک_ملت

@Unikador