طنین‌انداز شدن شعار «رضاشاه روحت شاد» و «مرگ بر دیکتاتور» در تفلیس گرجستان

آدینه ۲۳ دی‌ماه ۲۵۸۱ ویدئوی همرسانی شده از راهپیمایی وتجمع اعتراضی ایرانیان مقیم گرجستان مقابل سفارت جمهوری نفرت اسلامی.

شعار‌ها:

«نه اینوری نه اونوری، …رَم تو بیت رهبری»

«امسال سال خونه، سید علی سرنگونه»

«رضا شاه روحت شاد» و …

 

#IRGCterrorists

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador