طنین‌انداز شدن شعار «اینه شعار ملی/رضا رضا پهلوی» در یک شب تاریخی دیگر از انقلاب ملی ایران

پنجشنبه ۲۷ بهمن ویدئوهای پرشمار همرسانی شده از جای‌جای میهن، روایتگر رقم‌خوردن یک شب تاریخی دیگر در متن انقلاب ملی ایران است.

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador