طنین‌انداز شدن بانگ «شاهزاده انتخاب ما / رهبر انقلاب ما» در آسمان پایتخت انقلاب ملی ایران

آدینه ۳۰ دی ۲۵۸۱ – ویدئوهای همرسانی شده از تهران نشان می‌دهد که جمعی از هم‌میهنان شعار‌های  «شاهزاده انتخاب ما/رهبر انقلاب ما» و «شاهزاده باغیرت/همراهی کن با ملت» را در آسمان پایتخت طنین‌انداز کردند.

#من_وکالت_میدهم

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador