طلاقِ سیاسیِ بایدن و خامنه‌ای و آن گزینه‌های دیگر

آشفتگی و تضاد موجود در اخبار مرتبط با مذاکرات هسته‌ای، یک دلیل روشن دارد و آن رویکردِ مماشات‌گونه جو بایدن و همکارانش در مواجه با رژیم آیت الله‌ها است.

#برجام
#گزارش_تحلیلی
#بایدن
@Unikador