طاعون خمینیسم؛ چه دادیم و چه به دست آوردیم!؟

با استقرار شورشیان اسلامیست، امنیت پایدار منطقه‌ای فرو پاشید و نام تروریسم به عنوان ودیعه‌ی خمینی بر پیشانی ایرانیان مُهر زده شد. ایران به عنوان کشوری فقیر با حاکمیتی تروریستی به دنیا معرفی گردید و اعتبار ایرانی و پاسپورتش، به رویاها پیوست و به جولانگاه روس و چین و پایگاه تروریست‌ها مبدل شده است. امروز مردم با مسائلی روبرو هستند که در هیچ کابوسی نیز قابل تصور نیست. با استمرار حکومت  تبهکاران مذهبی، این کابوس هر لحظه پر رنگ‌تر شد و حال با بر افتادن پرده‌های دروغ، همه چیز عیان شده و مردم فهمیده‌اند چه چیز از دست داده و چه به دست آورده‌اند!

**براساس یادداشتی از فرد صابری

#ای_شاه_ایران_برگرد_به_ایران

#یادداشت_سیاسی

#فتنه۲۲بهمن

@Unikador