ضرورت پاسبانی از جان و جایگاهِ شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی ویژه با امیر امیری

گفتگوی ویژه با امیر امیری، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی ساکن آلمان در خصوص ضرورت پاسبانی از جان و جایگاهِ شاهزاده رضا پهلوی در این برهه حساس از تاریخ کشورمان.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

@Unikador