ضرورتِ تقویت هویت ایرانی برای ایجاد یک روح ملی بزرگ

اگر ما مکث کوتاه و ویژه‌ای. روی هویت ایرانی کنیم، می‌بینیم که هویت آذری، هویت کرد، بلوچ و بختیاری، هویت خوزستانی، مازندرانی، خراسانی و گیلانی در کنار زبان و ادبیات و هنرِ شکوهمند ایرانی هر یک، «پایه‌های اصلی هویت ملی» ما ایرانیان را می‌سازند. ریشه‌های بالنده این فرهنگ چون کلافی تنیده شده در یکدیگر است و به هیچ وجه قابل جدایی از هم نیست.

#ایرانی

#سیاست

#یک_ملت_یک_پرچم

@Unikador