صحنه‌ی رویارویی شاهزاده رضا پهلوی با هم‌میهنان در مونیخ از دو دوربین متفاوت

امروز شنبه ۲۹ بهمن ۲۵۸۱ – صحنه‌ی رویارویی شاهزاده رضا پهلوی با هم‌میهنان در مونیخ از دو دوربین متفاوت به همراه گزارشی از راهپیمایی امروز هم‌میهنان در مونیخ.

#کنفرانس_مونیخ

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador