شینزو و مسلخِ اروپای شرقی

نخست وزیر ژاپن در ۶۳ سالگی و دو سال پس از کناره گیری از نخست وزیری ژاپن به دلیل مسائل مربوط به سلامتش ترور شده. موضوعی که گمان برخی تحلیل‌گران می تواند مسیر سیاسی ژاپن را برای همیشه دستخوش تغییر کند. فرد صابری تحلیلگر ایرانی مقیم سوئد در مقاله‌ای این ترور عجیب و بهت آور را از زاویه دیگر بررسی کرده وی معتقد است: آبه قربانی جنگ در اوکراین شده است.

** بر اساس یادداشتی از فرد صابری

#سیاست

#تحلیل_سیاسی

#شینزو_آبه

@Unikador