شینزو آبه بمبی در تهران خنثی نکرد ، بلکه انفجارآن را چند ساعت کند کرد

تحلیل گران میگویند با وجود توهین هایی که به شینزو آبه در تهران شد او حداقل موفق شد بمب ساعتی رژیم ولی فقیه را چند ساعتی کُند نماید و او این توهین ها را به قیمت همین حداقل به جان خرید . ولی واقعیت اینست که خنثی شدن بمب رژیم افراط گرای تهران تنها در دو حالت خنثی میشود ….

تحلیلی از روزنامه نگار و تحلیل گر پیشکسوت ، امیر طاهری

#یونیکا

#امیر_طاهری

#شکست_میانجیها