شیطان نقاب برداشت | گرگ و میش دگرگونی‌های بزرگ

رویداد‌ها جاری در کشور و واکنش‌های سران رژیم روایتگر تصویری احتمالی از بن‌بست و تنگنایی است که رژیم ملاها در آن گیر افتاده است. اما چرا این تصویر به واقعیت نزدیک است؟ چون شیطان را وادار کرده تا نقاب از چهره بردارد و بار دیگر با صورت کریه خود ظاهر شود.

**گزارشی به قلم حامد محمدی در کیهان لندن

#من_وکالت_میدهم

#انقلاب_ملی

@Unikador