شیطان سرخ و پوشیدن عبای سیاه | کندوکاو در رسانه‌های جهان | دوشنبه ۱۷ بهمن ۲۵۸۱

آنچه در این برنامه می‌بینید، مروری است به رویداد‌های مرتبط با ایران در رسانه‌های بین‌المللی.

#IranRevolution

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

#من_وکالت_میدهم

@Unikador