شیریم و خورشید پُشتِ ماست | ۲۶ خرداد‌ماه، زادروز جاوید‌نام مجید‌رضا رهنورد

آدینه، ۲۶ خرداد‌ماه، همزمان با زادروزِ جاوید‌نام مجید‌رضا رهنورد، نام و یاد او و دیگر جانباختگانِ راه آزادی را گرامی خواهیم داشت.

#مجید_رضا_رهنورد

#شیر_و_خورشید

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador