شیرزن تنهای ما و لشکر پوشالی آنها | تیان‌‌آن‌مِن تکرار شد، این بار در تبریز

امروز پنج‌شنبه ۳۱ شهریور، یک شیرزن تبریزی یک‌تنه مقابل لشکری از نیروهای سرکوب ایستاد و تیان‌‌آن‌منی دیگر این بار در تبریز رقم زد.

#مهسا_امینی

#Iranian_Tiananmen

#OpIran

@Unikador