شکست مماشات آلمان در برابر تحریمهای ایالات متحده علیه ملایان

دولت #آلمان در پی خروج ایالات متحده #آمریکا از برجام و از سرگرفتن تحریم‌ها علیه ملایان #ایران کوشید در برابر این تحریم‌ها از شرکت‌های آلمانی پشتیبانی کند. اما اسنادی که به تازگی منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که در این زمینه هیچ توفیقی نداشته است…