شکست تاریخی رژیم و دلقک‌هایش در روز «نه به سیرک انتخابات»

سرانجام و پس از یک ماه پروگاندای افسارگریخته و در بوق کردن مضحکه‌ای به نام انتخابات توسط کارگزاران و مبلغانِ رژیم جهل و جنون اسلامی روز موعود فرا رسید تا ملت بزرگ ایران، با به رخ کشیدن نمایش اتحاد و همدلی خود در کارزار «نه به سیرک انتخابات» و خلق حماسه‌ی بزرگ خیابان‌ها خالی و شعبه‌های سوت و کور، تجدید عهدی کردند با جاویدنامان میهن، تا مشت محکمی باشد بر دهان ضحاک زمانه و دیگر پلشتانی که دل در گروِ پای صندوق کشیدنِ مردم ایران بسته بودند. اما زهی خیالِ باطل که ملت یکپارچه و بزرگ ایران بار دیگر و با صدایی بلند‌تر از هر زمان دیگر فریاد برآوردند: «اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمونه ماجرا». بی‌شک هشتم تیرماه به عنوان یکی از روزهای ماندگار در ماراتون انقلاب ملی ایران ثبت خواهد شد. بیش باد!

#سیرک_انتخابات
#گزارش_خبری
@Unikador