شهبانو فرح پهلوی در آستانه روز کشف حجاب: امروز بیشتر از همیشه مادر همه فرزندان ایرانم

شهبانو فرح پهلوی، همزمان با سالروز صدور فرمان کشف حجاب از سوی رضا شاه بزرگ، ۱۷ دی ماه، در بیانیه‌ای تاکید کرد: «امروز بیشتر از همیشه مادر همه فرزندان ایرانم». در این پیام تاکید شده است: کشف حجاب زنان گامی برای حضور آنان در «صحنه اجتماع» و «گام گذاردن به تاریخ» بود.

#شهبانو_فرح_پهلوی

#کشف_حجاب

#رضا_شاه_روحت_شاد

@Unikador