شهبانو در گفتگو با لارپوبلیکا: خمینی‌گرایان سقوط می‌کنند و ایران دوباره آزاد خواهد شد

پادکست صوتی ترجمه مصاحبه شهبانو فرح پهلوی با روزنامه ایتالیایی «لا رپوبلیکا»

«دنیای غرب باید به خواسته‌های بر حق ملت ایران توجه و از آنها حمایت کند تا این ملتِ بزرگ بتواند به آرمان های خود برسد و با صلح و دوستی در کنار دیگر ملت‌های جهان زندگی کند.»

#شهبانو_فرح_پهلوی

#ایران

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador