شعارِ «رضاشاه روحت شاد» بار دیگر در ورزشگاه آریامهر طنین‌انداز شد تا خارِ چشم دشمنان باشد

تماشاگران بازی دربی پایتخت، شعار «رضا‌شاه روحت شاد» را بار دیگر طنین‌انداز کردند تا خاری باشد بر چشم دشمنان و باورمندان به فتنه شومِ ۵۷.

#رضاشاه_روحت_شاد

#برای_ایران

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador