شعارِ «ایران میهن ماست؛ آخوند دشمن ماست» در تجمع اعتراضی امروز مقابل سفارت رژیم در اتریش

امروز آدینه ۱۲ فروردین ۲۵۸۰ و در سالروز ننگین رفراندم دروغین رژیم اسلامی، جمعی از میهن‌پرستان مقیم اتریش با اجتماع مقابل سفارت کشور اشغال شده‌مان، شعارهایی ضد رژیم سر دادند.

گزارش کامل در لینک زیر:

 #ایران

#نه_به_جمهوری_اسلامی

#اعتراضات_سراسری