شش راهکار شاهزاده رضا پهلوی برای ایرانیان خارجِ کشور در همسویی با اعتراضات در ایران

شاهزاده رضا پهلوی:

«ما ایرانیان جز یکدیگر یار و یاوری نداریم. این روزها هم‌میهان در ایران برای داشتن حداقل زندگی سختی می‌کشند و با به خطر انداختن جان‌شان، علیه فرقه تبهکار به پا خاسته‌اند. در چنین شرایطی، وظیفه ما در خارج از کشور است که نه فقط به قلب و زبان، بلکه در عمل هم، در کنارشان باشیم. در همین راستا، کارهایی است که می‌توانیم انجام دهیم.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران

#اعتراضات_سراسری

@Unikador