شش‌کلاسه‌ها و شش‌لول‌بندها

شش‌کلاسه‌ی شش‌لول‌بند، ابراهیم رئیسی مشهور به «قاضی مرگ» که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی او را با شش کلاس سواد «دکتر رئیسی» می‌نامد، زبان به تهدید گشوده و به سبک «سردار میدان‌ها» رجز می‌خواند…

منبع: کیهان لندن

#سیاست

#میدان

#دیپلماسی

@Unikador