شرط خامنه‌ای برای توافق: «ضمانت آهنین» برای بقا

رهبران نظام و در راس آنها علی خامنه‌ای به دنبال بازتعریف توافقی با غربی‌ها هستند که «ضمانتی آهنین» برای بقا به آنها ارائه دهد. البته نباید از این مساله غافل شد که آنها در کنار این «ضمانت آهنین» از غربی‌ها به دنبال «کرنشِ پولادین» در مقابل شرقی‌ها نیز هستند.

***برگردان کامل گزارش تحلیلی لاورنس نورمن در وال استریت ژورنال

#گزارش_تحلیلی

#برجام

#مذاکرات_وین

@Unikador