شبح نظم نوین بر شهر | تاملی بر آنچه در میدان براندازی رخ می‌دهد | علیرضا کیانی | نشریه فریدون

اگر شعار را شناسنامه اعتراض بدانیم به روشنی می‌توان شهادت داد که هویت اعتراضات انقلابی ملت ایران از دی ۹۶ به این سو، با «ایران‌گرایی» گره خورده است. این نکته از آن رو برجسته است که اعتراضات انقلابی از دی ۹۶ به این سو، به معنای واقعی کلمه «سراسری» بودند و بر اساس چنین واقعیتی است که درهم‌تنیدگی شعارهای اعتراضی با مفاهیم ایران‌گرایانه در بیش از ۱۰۰ شهر کشور، چشمگیر است.

نویسنده: علیرضا کیانی، سردبیر فصلنامه فکری-تحلیلی فریدون

منبع: فصلنامه‌ی فکری-تحلیلی فریدون

#انقلاب_ملی

#ایران_معبد_ماست

#شاهزاده_رضا_پهلوی

@Unikador