شاه فقید؛ «بمب اتمی»، «انرژی اتمی»

چندی پیش در یک تلویزیونی فارسی زبان، ادعایی مطرح شد مبنی بر اینکه شاه فقید در پی تولید «بمب اتمی » و به تبع آن تهدید همسایگانش بوده است. و اما آنچه حقیقت ماجراست …

#یونیکا

#شاه_فقید

#الاهه_بقراط