شاهی که عاشق باران بود، شاهی که ایران برایش «ایران» بود | دکتر رضا تقی‌زاده

محمدرضا شاه پهلوی، شاهنشاه فقید ایران، بدون تردید از نامدارترین رهبران سیاسی دوران معاصر جهان بود؛ رهبری که سرزمینش را عاشقانه دوست می‌داشت و اگر عاشق باران بود و هر بامداد بعد از گشودن چشم‌هایش از خواب به اشتیاق دیدن باران پنجره اتاقش را باز می‌کرد، به این امید بود که قطره‌های آب هم با خاک خوب سرزمینش پیوند بخورند.

شاه برای عشقش به ایران تعریفی نداشت و وقتی با اصرار یک خبرنگار خارجی در مورد تعریف ایران هدف پرسش قرار گرفت، با تامل گفت: «ایران ایران است

نویسنده: دکتر رضا تقی‌زاده

منبع: ایندیپندنت فارسی

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

#شاهنشاه_روحت_شاد

@Unikador