شاهین‌شهر‌ی‌ها با شعار ملی «رضا شاه، روحت شاد» قامتِ رژیم را به لرزه انداختند – آدینه ۶ خرداد

شامگاه آدینه ۶ خرداد و در دومین شب متوالی شهروندان شاهین‌شهری در حمایت از مردم داغدار آبادان به خیابان‌ها آمدند. یکی از شعار‌های سر‌داده شده در اعتراضات شاهین‌شهر «رضا شاه، روحت شاد» بود.

#آبادان

#رضا_شاه_روحت_شاد

#شاهین‌شهر

@Unikador