شاهین‌شهری‌ها هم در حمایت از آبادان به خیابان آمدند – پنج‌شنبه ۵ خرداد ۲۵۸۱

سه روز پس از فاجعه فرو ریختن متروپل آبادان، شامگاه پنج‌شنبه ۵ خرداد، شهروندان شاهین‌شهری هم در حمایت از مردم داغدار آبادان به خیابان‌ها آمدند.

#آبادان

#شاهین‌شهر

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador