شاهکار دیگری از امیر طاهری: ایران در فردای برخاستن از خاکسترِ رژیم ضدایرانی کنونی

ایران آینده، ایرانی که می‌بایستی از خاکستر رژیم ضدایرانی کنونی برخیزد، می‌بایستی یک سیاست خارجی «بدون دشمن» داشته باشد و بار دیگر، منادی صلح و همکاری با همه ملل براساس احترام متقابل و تامین منافع مشترک گردد. به‌عبارت دیگر، بهترین درس برای ما به‌عنوان نیروی ذخیره ملت ایران، این است که آنچه را جمهوری اسلامی کرده است، نکنیم. آنچه را خمینی‌گرایان گفته‌اند، نگوییم. گروگان نگیریم. به سفارت‌خانه‌های خارجی حمله نکنیم. در خیابان‌های دیگران بمب نگذاریم. ترور صادر نکنیم. جوخه‌های مرگ به اقصی نقاط جهان نفرستیم و فساد اخلاقی، مالی و فرهنگی خود را به دیگران منتقل نکنیم.

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گرارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#امیر_طاهری

#ایران_معبد_ماست

#تحلیل_سیاسی

@Unikador