شاهکاری دیگر از امیر طاهری: مدرنیته به سبک خمینی

سیستم حکومتی که خمینی ایجاد کرد، بیشتر با واقعیت‌های رمان «مزرعه حیوانات» جورج اورول مطابقت دارد تا «مدینه فاضله» فارابی. ما خیلی وقت پیش مدرن و غربی شده‌ایم، اغلب بدون اینکه متوجه باشیم. ایران زمانی مدرن شد که خمینی اعدام حداقل ۴۰۰۰ نفر را در یک آخر هفته ترتیب داد، کاری که حتی آغا محمد‌خان قاجارِ تشنه به خون نیز هرگز تصورش را نمی کرد...

** برگردان فارسی تحلیلی به قلم امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

#امیر_طاهری

#سیاست

#مدرنیته

#خمینی

#Amir_Taheri

@Unikador