شاهزاده رضا پهلوی: پیروز برای من و میلیونها ایرانی نماد امید بود

پیام شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با مرگ دردناک پیروز، توله یوز ایرانی که نماد امید برای میلیون‌ها ایرانی در سراسر جهان بود.

‌ #شاهزاده_رضا_پهلوی

#پیروز

#انقلاب_ملی

@Unikador