شاهزاده رضا پهلوی و پنج عامل کلیدی اقبال جامعه به او

نهاد پادشاهی نهادی است ایرانی که با تاریخ و فرهنگ ما گره خورده است. نام کتاب ملی ما نه قرآن و نه نهج‌البلاغه که شاهنامه است. دوران عظمت و شکوه ایران ما گره خورده است با شاهان بزرگی که بر ژرف‌ترین گوشه‌های آگاهی و خاطرات جمعی و ملی ما حکم می‌رانند. مقایسه رفاه پهلوی با فقر جمهوری ملاها، مقایسه آزادی زنان در عصر پهلوی با حجاب اجباری دوران ملاها، مقایسه آزادی جوانان و سبک‌های زندگی در دوران پهلوی با گشت ارشادها و شلاق زدن‌های عصر ملاها، مقایسه آزادی مذهبی دوران پهلوی با شکار بهاییان و مسیحیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی در جهنم جمهوری اسلامی، مقایسه اعتبار و ارتباطات جهانی ایران در عصر پهلوی و انزوای بین‌المللی ایران دوران ملاها و صدها مقایسه دیگر انتخاب میان پردیس پهلوی و جهنم جمهوری اسلامی را سخت آسان کرده است.

نویسنده: سعید قاسمی نژاد | منبع: ایندیپندنت فارسی

#پهلوی

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#رضا_شاه_روحت_شاد

@unikador