شاهزاده رضا پهلوی و تقدیر از اسرائیل با این جمله: در قلب‌هایمان تا ابد!

شاهزاده رضا پهلوی، شامگاه روز شنبه، دوم اردیبهشت‌ماه و یک روز پس از پایان سفر تاریخی به اسرائیل در پیامی به دو زبان انگلیسی و فارسی و خطاب به مقامات، کارشناسان و مردم اسرائیل است از آنها قدردانی کردند. در پیام قدردانی شاهزاده رضا پهلوی که تصاویری از این سفر تاریخی به آن ضمیمه شده، عکسی از یک دست‌نوشته‌ قابل مشاهده است که در آن نوشته شده است:

«هرگز این بازدید را فراموش نخواهیم کرد. در قلبهایمان تا ابد!»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#اسرائیل

#پیمان_کوروش

@Unikador