شاهزاده رضا پهلوی و ترسی که گفتمانِ ملی‌گرایی او بر جسم و جان خامنه‌ای غالب کرده

درحالی‌که در بزرگترین گردهمایی تاریخ ایرانیان در خارج کشور در شهر لس‌آنجلس، هزاران هزار ایرانی، شاهزاده رضا پهلوی را همچون نگینی در آغوش گرفتند، اهریمنِ اعظم، ضحاک‌علی خامنه‌ای، تمام تلاشش را به‌کار بسته تا با مصادره گفتمان ملی‌گرایی، شاهزاده رضا پهلوی را به حاشیه براند. اما زهی خیال باطل!

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#خامنه‌ای

#انقلاب_ملی

@Unikador